Monday, March 2, 2015

ഫഷിസത്തെ കുറിച്ച്---- ഒരു ലെനിനിസ്ടിന്റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് !Crisis of world capitalistic system നില നില്കുന്നുണ്ട്, എന്നത് ശരി . Trymph of national liberation movement ഇന്ന് നിലവില്‍ ഇല്ല . Socialism is not a world system now . Militarisation of economy and arms ,Question of war and the peace and heavy economic centralisation ,അതും ശരി ആണ് .
ബൂര്‍ഷ ഫാഷിസത്തിന്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഗമന സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ വിപളവത്തെ തടയുക എന്നത്  തന്നെ  . എന്നാല്‍ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ വിപ്ലവം ? കമ്മുണിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടി ടെ കുത്തക അധികാരം ആണോ ?
ജനങളുടെ പൊതു പ്രശ്നങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ ആണ് കംമുനിസ്ടുകള്‍  അവരുടെ ആഗ്രഹ ചിന്ത  കൊണ്ട് പരിഹരികുക ? എങ്ങിനെ ആണ് അവര്‍ ലോകത്ത് തൊഴില്‍ ദാതാവ്  ആകും? എങ്ങിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌  കുത്തക അധികാരം ഇല്ലാണ്ടാകും ? എങ്ങിനെ പാര്‍ട്ടി കമ്മിറ്റികളുടെ  പൌരോഹിത്യം ഇല്ലായ്മ ചെയും ?
ജനങ്ങല്‍കു  ഏതു വ്യവസ്ഥിതികളിലും അതൃപ്തി  ഉണ്ടായിരിക്കും . എങ്ങിനെ , പാര്‍ട്ടി കമ്മിറ്റി ഭരണം ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും ? കംമുനിസ്റ്സ്കളും  ഉപയോഗികുന്നത് വൃത്തികെട്ട പവര്‍ ആണ്, ജനങ്ങള്‍ക് മുമ്പിലും . ഇതിനു നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനം തെയ്യാറാകുമോ ? അവരുടെ നേതാക്കളെ  കുറിച്ച് 40 വയസില്‍ താഴെ ഉള്ള എവെര്കും ഇന്നറിയാം .
എന്നാല്‍ മുതലാളിത്വം അവര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌ വികസിപ്പിക്കാന്‍  ജനത്തിന്റെ ക്രയ ശേഷി വര്ധ്വിപ്പികണം എന്ന് എങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്നു . സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ വ്യവസ്ഥ ആയ ചൈന തന്നെ പിടിച്ചു നില്കുന്നത്, അമേരികയിലെക് കയറ്റുമതി നടത്തി ട്രേഡ് കൊണ്ടാണ് ,  അല്ലാതെ അഭ്യന്തര മാര്‍ക്കറ്റ്‌ വികസിപ്പിച്ചു അല്ല . അഭ്യന്തര മാര്‍ക്കറ്റ്‌ വികസിപ്പിക്കാന്‍ അത് കാപിറ്റളിസ്ടിക് ആകണം , അത് ട്രൈ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

മാര്‍ക്കറ്റ്‌ ഇല്ലാതെ എന്ത് സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഓരോ പൌരന്ടെയും വിഷയം പരിഹരികുക ? നിലവിലുള്ള  സിസ്റ്റം മാറണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ടു എന്ത് കാര്യം ആണ് നടകുക ? നിങ്ങള്ക് എന്തെങ്കിലും സെകുലര്‍ രീതി ഉണ്ടോ  ഇതിനെല്ലാം ? കൂടാതെ , പാര്‍ട്ടി ബ്യൂരോക്രസി ഒഴിവാക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും  പദ്വതി ഉണ്ടോ ?

They are mainly economic centralization, in a communist regime too !Maximum concentration of political power in the state, rigid firmness in administration in party and its commities .All this leading to more and more identification of the interest of the monopolists with that of the state. And cultural regimentation is the end result . ഇതിനു വേണ്ടി ഏതു മണ്ടന്‍ ജനം ത്യാഗം ചെയും?
 
"ശരിക്കും ഉള്ള  കൊമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ലോകമോ നിങ്ങളോ കണ്ടിട്ടില്ല , അത് കാണാത്ത കൊണ്ടും , അത് അറിയാത്ത കൊണ്ടും ആണ് നിങ്ങള്‍ അന്ധം ആയ കൊമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം വെച്ചു  പൊറുപ്പിക്കുന്നത് " -എന്ന് ഒരു പ്രതികരണം ആണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ."നിങ്ങള്ക്ക് അന്ധം ആയ കൊമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം എന്നത് പോലെ എനിക്കു അന്ധം  ആയ പാര്‍ടി സ്നേഹവും  ഉണ്ട്, അത് കൊണ്ട് , പര്‍ടിയും  അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ആണ് പ്രധാനം, അതിലെ വ്യക്തികള്‍ അല്ല."-    മറ്റൊരു പ്രതികരണം വന്നത് അതായിരുന്നു .

"പാര്‍ട്ടി  മതങ്ങളെയും അതിലെ ചൂഷണ ങ്ങളെയും എതിര്‍ക്കുന്നു , അത് കൊണ്ട് പുതിയ ഒരു സംസ്കാരത്തെ  രൂപീകരിക്കുന്നു , സ്പൈറല്‍ ആയി ആണ് പാര്‍ട്ടി ആശയങ്ങള്‍ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് , തന്മൂലം പര്‍ടിയെ  മതം എന്നു വിളിക്കുന്നത്  വൈരുദ്ധ്യാത്മക വാദവും , ഹെഗേലിന്റെ മൂന്നാം നിയമവും ഉള്‍ക്കൊള്ളാതെയാണ്കേട്ടിട്ടില്ലേ , നേഗേഷന്‍ ഓഫ് നേഗേഷന്‍ ?

മതം എന്ന എക്സിസ്റ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്ന തെസീസിന്റെ , ആന്‍റി തീസിസ് ആണ് പാര്ട്ടി, ഇപ്പോ മനസിലായോ ? "-- ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്‌ പ്രതികരിച്ചത്  , മേല്‍ ആശയത്തോട് .

ഇത് തന്നെ അല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുറാന്‍ , ബൈബിള്‍ എന്നപോലെ വിശുദ്വ പാര്‍ടി യും ? ഒരു ചെടിയുടെ വിത്തില്‍ നിന്നും ഒരു ചെടി ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ആണ് അതിനെ നെഗഷേന്‍ എന്നു പറയുന്നതു,   അല്ലെങ്കില്‍ ആശയങ്ങള്‍ മാറി തീരുന്നു എന്നതാണ് ഹെഗേല്‍ അത് കൊണ്ട് ഉദ്വെശിച്ചത് . സി‌പി‌എം സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം തന്നെ ഉദാഹരണം ആയി എടൂക്കാം .54 delegates ആലപ്പുഴ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് സംസാരിച്ചത് ഒരു 4 ആം ക്ലാസ് കുട്ടി പോലും പറയാന്‍ സംശയികും . മതത്തിനും , പാര്‍ടികും ചരിത്രം ഇല്ല . രണ്ടിനും തലച്ചോറില്ല .പര്‍ടിയുടെ തലച്ചോര്‍ അതിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ ആണ് എങ്കില്‍ അത് ആശയ വാദ പാര്‍ടി അല്ലെ . അതെല്ലേ മതവും എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു . 

 

 

 
 

No comments:

Post a Comment